Pacientams

Kaip gauti nemokamą specialisto konsultaciją:

 - pacientas turi būti apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

 - reikia turėti šeimos gydytojo ar gydytojos specialisto išduotą galiojantį siuntimą;

 - pacientas turi teisę pats pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje gydymo įstaigoje;
Siunčiantis  gydytojas turi pasakyti, kokiose įstaigose teikiama pacientui reikalinga konsultacija ir informuoti, kad pacientas gali pasirinkti specialistą ir gydymo įstaigą.

Valstybinė ligonių kasa primena, kad žmogus gali rinktis gydytoją specialistą ne tik toje pačioje įstaigoje, kurioje dirba siuntimą išdavęs gydytojas, bet ir kitoje ( savo gyvenamoje vietoje ar kitur). Svarbu, kad paciento pasirinkta gydymo įstaiga būtų sudariusi sutartį dėl jam reikalingos paslaugos teikimo su ta teritorine ligonių kasa, kurios veiklos zonoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą.

Gydymo įstaigoje pacientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  

ES BENDRASIS   DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS 2016/679